Vi har äran att ha stora fastighetsbolag, byggare och bostadsrättsföreningar bland våra uppdragsgivare. Vår kompetens gör att vi kan hantera allt som har med ventilation att göra. Inte minst OVK som återkommande måste utföras. Välkommen!

Uppdragsgivare

Vår huvudsyssla är att sälja och driva ventilationsentreprenader och servicearbeten.

Apoteksgruppen Förvaltning AB
Einar Mattsson Byggnads AB
Fastighetsägarna Stockholm
Färemo Byggproduktion AB
Företagsekonomiska institutet AB
Handelsbanken
HSB
Kungliga Djurgårdens förvaltning
Kungliga Vetenskapsakademien
Skanska
Svenska Bostäder

Återkommande uppdrag för:
Byggare
Bostadsrättsföreningar
Privata fastighetsägare
Industrier

Vill du ha namn på några referenspersoner hos vilka du kan fråga om oss? Kontakta mig, så får du några du kan ringa.
Bengt Tedebo.

bengt.tedebo@flexibelluftbehandling.se 08 - 519 318 11