OVK är obligatoriskt för alla fastigheter. Det är ägaren, inte hyresgästen, som ansvarar för att det finns en OVK.
Gäller även bostadsrättsföreningar och offentliga byggnader, industrilokaler och alla andra typer av fastigheter.

Vi gör er OVK-besiktning

  • OVK skall utföras i alla byggnader enligt plan- och bygglagen, detta för att förbättra inomhusmiljön i bostäder, skolor och andra lokaler.
  • Det är fastighetsägarens ansvar att fastigheten har en godkänd OVK och att den utförs återkommande, var tredje år om det är FTX-system (Från- och tilluft med värmeåtervinning) och var sjätte år om det är frånluft eller självdrag.
  • Om ni har fått en  underkänd OVK, hjälper vi er med att åtgärda problemen och på så sätt få en godkänd OVK.

Kontakta mig direkt, så berättar jag mer.
Bengt Tedebo

bengt.tedebo@flexibelluftbehandling.se 08 - 519 318 11