Pyramiden

På uppdrag av Skanska Sverige AB har vi installerat ett helt nytt FTX-system med styr- och regler för Pyramiden 9 och Pyramiden 11. Byggherre är Svenska Bostäder AB.

Fastigheten har haft självdrag som ventilation men i samband med grundförstärkning samt totalrenovering av fastigheten har ett nytt FTX system installeras på vinden där nytt fläktrum byggts. De befintliga skorstenar är nedmonterade till bjälklaget på vind och nya ventilationskanaler är därefter anslutna på skorstenspipor. Eftersom fastigheten har en K-märkning gick det inte att bygga ventilationsschakt vilket gjorde att man valde att använda befintliga kanaler som har tätats med Schädlermetoden. Tilluftskanaler är den kanal som tidigare använts som rökkanal till kakelugnar. Frånluftskanaler är de befintliga självdragskanaler från bad/wc och kök.

I lägenheterna har nya spirokanaler dragits fram. Nya spiskåpor är också installerade.

 

Läs mer här: http://www.svenskabostader.se/sv/Vi-bygger/Underhall/Kvarteret-Pyramiden

Kontakta mig direkt, så berättar jag mer. Bengt Tedebo.

bengt.tedebo@flexibelluftbehandling.se 08 - 519 318 11