Måns Bock

På uppdrag av Färemo Bygg AB kommer vi att agera som underentreprenörer där vi ska anpassa ventilationen på Måns Bock våning 5, 6 och 7 för den nya hyresgästen Svenska Bankföreningen. Det öppna landskapet kommer att bytas ut mot kontorsrum och kommer därför ställa nya krav på anpassning av ventilationen. Den totala ytan per plan är 650 kvm.

De befintliga kyl-bafflarna kommer anpassas i nya rum samt vi kommer att installera nya cirkulations-aggregat med värme och kyla under fönster. Vi kommer även att utföra OVK, injustering och rensning av kanalsystemet. De nya lokalerna ska vara färdiga för inflyttning i slutet av januari 2015.

Kontakta mig direkt, så berättar jag mer. Hans-Åke Karsson.

hans-ake.karlsson@flexibelluftbehandling.se 08 - 519 318 15